Fakturační údaje
PEND a.s.
Vojanova 1
615 00 Brno

IČO: 268 97 300
DIČ: CZ 268 97 300