tř. Kpt Jaroše 28

tř. Kpt Jaroše 28
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy kanceláří v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, obnovení restauračního provozu pro potřeby firemního stravovacího klubu v 1.PP  a vytvoření prostor v 5.NP stávajícího domu na tř.Kpt.Jaroše 1844/28. Dále bude provedena oprava fasád do ulice i do dvora, zateplení střechy a výměna stávajících ateliérových oken za nová střešní okna.

Dům je postaven v tradičním provedení jako cihelná stavba s podélnými a příčnými nosnými zdmi. Stavba je šestipodlažní, s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím.

Navržené stavební úpravy se týkají prostor ve v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP, dále fasády a střechy.

Stavba bude po dokončení sloužit stejnému účelu jako nyní, a to jako objekt pro komerční využití s kancelářskými prostory a soukromou restaurací ve formě firemního stravovacího klubu.