Progresklima

Progresklima

Brno-Líšeň


Areál je situován ve východní části města Brna, v městské části Brno - Líšeň, poblíž hlavní silniční komunikace ulice Trnkovy. Příjezd ke stavbě je řešen stávající odbočkou z ulice Trnkovy a dále stávajícím sjezdem z této odbočky do samotného areálu. Dále je součástí dokumentace přeložka VTL plynovodu DN 500, nacházejícího se v těsné blízkosti nově řešené areálu. Tato přeložka převede trasu VTL plynovodu v délce cca 120 m na opačnou stranu ulice Trnkovy.

V souvislosti s výstavbou provozně výrobního areálu je nutné vybudovat nový sjezd na pozemek parc.č.4238/12, který je v současnosti dopravně obsluhován ze sjezdu, který bude po realizaci stavby sloužit pouze provozně výrobnímu areálu.