Sídlo firmy REDA

Sídlo firmy REDA

Brno-Slatina


Areál společnosti REDA a.s. se nachází ve východní části města Brna, městská část Brno - Slatina, poblíž frekventovaných silničních komunikací Ostravské, Bedřichovické a Hviezdoslavovy ulice. Celý areál společnosti REDA a.s. je charakterizován jako obchodně - výrobní areál, ve kterém je zákazníkům nabízen prodej  drobného reklamního zboží, které je možné graficky upravit firemním označením nebo jinou grafickou úpravou dle přání zákazníka.

Příjezd do areálu společnosti REDA a.s. je ze stávající z ulice Hviezdoslavovy. Hlavní vstup pro zákazníky je z jižní strany objektu.