SK Líšeň

SK Líšeň

Kabiny a tribuna
Brno-Líšeň

Objekt kabin a tribuny je novostavba, která bude umístěna na svažitém terénu mezi travnatým hřištěm a hřištěm s umělou trávou. Objekt je na parcele 3081/1 a 3083. Okolo prostoru tribuny bude ponechán dostatečný prostor pro průchod hráčů a diváků na hřiště s umělou trávou. Poloha tribuny je dána osou hřiště. Průchod v zadní části tribuny bude zasahovat na pozemek 3083 a zpevněné plochy na pozemky 3278/21. Umístění tribuny počítá také se změnou rozměrů stávajícího hřiště. V návaznosti na tuto změnu bude posunuta opěrná zeď v jižní části hřiště a dále vytvořen průchod pod stávajícím objektem šaten.

Velikost a poloha tribuny je dána předpisy fotbalového svazu a jejich dodržení výrazně zhodnotí investici v rámci celého areálu.