Na Panence

Na Panence

Brno-Líšeň


Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet, s vnějším nenosným obvodovým pláštěm tvořeným zdmi tl. 450mm z tvárnic. Vnitřní mezibytové zdivo je navrženo v tloušťce 300mm, nenosné příčky uvnitř bytu jsou zděné z tvárnic v tloušťce 100 a 150mm. Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stropní desky tl. 250 mm uložené na průvlacích spojujících svislé sloupy železobetonového skeletu. Podzemní podlaží je navrženo rovněž jako železobetonový monolitický skelet. Modulové rozpětí sloupů je 6 m, 5,4 m,  4,7m případně 4,5 a 9m. Vodorovná střešní  konstrukce je navržena jako dřevěná dvouplášťová střecha s dřevěnými krokvemi uloženými  na nosné konstrukci posledního podlaží. Střešní konstrukce je dvouplášťová, zateplená tepelnou izolací v tl.200mm. Prosklené stěny a okna  jsou zasklena zdvojeným zasklením do dřevěného Euro-rámu v barvě tabáku, s osazením do zdiva. Vstupní dveře do objektu jsou navrženy ve stejném provedení jako okenní otvory. Venkovní zdivo je opatřeno omítkou v barvě světlého okru s výraznými vodorovnými nutami členícími a zjemňujícími fasádu.

Jednotlivé integrované bytové sekce jsou založeny na železobetonových monolitických základových betonových deskách, které jsou pod nosnými sloupy a zdmi prohloubeny a zároveň zesíleny tak, aby bylo zajištěno přenesení vertikálních sil a ohybových momentů do celoplošné  základové desky.