MŠ Moravany

MŠ Moravany
Koncepce interiéru vychází z prostoru daného dispozičním řešením objektu MŠ Moravany. Návrh plně respektuje provozní a prostorové vazby, oslunění a další vstupní determinanty. Návrh navazuje a rozvíjí moderní výrazové prvky architektury objektu.

Hlavní cílem řešení je vytvořit nadčasové estetické variabilní a modulární řešení interiéru s důrazem na bezpečnost a stabilitu při používání a přesouvání. Další hlediska, která byla brána v úvahu jsou údržba a snadná opravitelnost.